Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg handlowych (również firm zagranicznych)
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń
Sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań CIT
Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Zobacz więcej

Usługi kadrowo - płacowe

Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumenty z nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - listy płac, listy prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku dochodowego PIT
Dokumentacja dla ZUS - dokumentacja zgloszeniowa, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA
Zobacz więcej