Usługi księgowe

  • Prowadzenie ksiąg handlowych (również firm zagranicznych)
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń
  • Sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań CIT
  • Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS
  • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
more

Usługi kadrowo - płacowe

  • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumenty z nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy
  • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - listy płac, listy prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku dochodowego PIT
  • Dokumentacja dla ZUS - dokumentacja zgloszeniowa, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA
more
 
2011 EGIDA s.c. ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź